BRAND & UTRYMNING

BRANDLARM

Brandlarm hindrar inte att en brand uppstår men däremot hjälper det till att snabbt kunna utrymma och sätta människor i säkerhet. Man får också en möjlighet att påbörja en släckinsats för att minimera skadan vid en eventuell brand. En tidig upptäckt av brand kan både rädda människoliv och förhindra stora materiella skador. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt detektera branden för att minimera både skador och följdskador.

Vi installerar utrymningslarm och kombilarm. Vi har idag många olika lösningar för brandvarning och utrymningslarm för att skydda personer eller egenöm i små eller stora lokaler.

Utrymningslarm

Ett utrymningslarm krävs i byggnader där många människor vistas och kan påverkas av en brand. Ett utrymningslarm har till syfte att initiera utrymning av en byggnad, att varna personer som finns i en byggnad och få dem att utrymma. Utrymningslarmet kan aktiveras manuellt eller automatiskt. Man kopplar detta till ett automatiskt brandlarm eller till ett kombilarm.

Kombilarm

Med ett kombilarm är rökdetektorer kopplade till ett inbrottslarm. Vid en eventuell brand så startas utrymningslarmet och en signal skickas omedelbart till larmcentralen som vidtar åtgärder.

Systematiskt brandskyddsarbete  (SBA)

Brandskyddet granskas och identifieras av ett brandskyddsarbete som är anpassat efter företagets riskbild och ambitionsnivå. Det systematiska Brandskyddsarbetet innebär att man på ett struktuerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet.

Det handlar bland annat om att:

 • Förebygga risken att brand uppstår
 • Minimera riskerna för ohälsa och olycksfall till följd av brand
 • Optimera möjligheterna att vid brand rädda ekonomiska värden och säkerställa företagets möjligheter till fortlevnad
 • Förbättra handlingsberedskapen vid en eventuell krissituation
 • Kunna agera enligt första hjälpen vid hastigt insjuknande eller olycksfall

Exempel på vad vi kan hjälpa ER med

 • Samordning av installation utav Brandlarm

 • Samordning av installation utav Utrymningslarm

 • Servicearbeten

 • Reparationsarbeten

 • Månads- och kvartalsprov av utbildade anläggningsskötare

 • Råd och samordning vid ut- eller ombyggnad av anläggningen

 • Samordning av återkommande revisionsbesiktning

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig för en kostnadsfri rådgivning!

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig så fort vi kan!