SÄKERHETSFILM / HAMMERGLAS

Ofta är fönsterrutor och glasdörrar en svag punkt som tjuvar lätt kan forcera.
En mycket tråkig bieffekt av ett inbrott är att lokalerna dessutom ofta fylls av splittrat glas.
Det behöver dock inte vara så, det finns flera saker man kan göra för att förhindra detta.

SÄKERHETSFILM

 • Går enkelt att applicera på befintliga fönster

 • Syns inte, ger alltså ingen ”fängelsekänsla”

 • Finns i flera olika styrkor, allt från inbrottsfördröjande till sprängsäkert

 • Billigt i jämförelse med andra metoder

HAMMERGLAS

 • Vid ny installation eller byte av ruta

 • Otroligt starkt, nästan omöjligt att krossa

 • Syns inte, ger alltså ingen ”fängelsekänsla”

SÄKERHETSGALLER

 • Monteras som komplement till befintliga dörrar och fönster

 • Finns både som fasta- och öppningsbara

 • Syns tydligt och avskräcker därmed tjuven från att ens försöka

JALUSI

 • Mycket starkt inbrottsskydd

 • Kan monteras både in- och utvändigt

 • Kan styras antingen manuellt eller med en motor

 • Syns tydligt och avskräcker därmed tjuven från att ens försöka

 • Finns i olika varianter, både som man kan se igenom och helt täckta