Butik

Butik

Snatteri, stölder, rån och inbrott är tyvärr vanligt inom handeln. Men det finns lösningar som minimerar riskerna och sätter in rätt åtgärder. Vi har anpassade säkerhetslösningar till hela butikskedjan. Tillsammans med er som kund tittar vi på vilka kravställare det finns och följer de råd och normer de satt upp och hittar rätt larmklass för er.

Med oss som leverantör får ni alltid:

  • Högtillgänglighet – Ni når oss dygnet runt

  • Jour dygnet runt – Årets alla dagar

  • Trygg leverantör – Med många års erfarenhet

  • Kvalitetssäkrade produkter – Genom intygad material

  • Hög säkerhet – Genom utbildad och certifierad personal

  • Tystnadsplikt – På all personal

Inbrottslarm

För att personal ska känna sig trygg måste säkerhetstekniken vara användarvänlig. Detta har vi alltid i åtanke. Våra lösningar ska vara enkla att använda!
Personal som hamnar i en otrygg situation måste snabbt kunna tillkalla hjälp. Det kan handla om larmknappar i kassan, överfallslarm som bärs i fickan, punktlarm vid värdeskåp m.m.

Alltid certifierade material som följer aktuella regelverk och krav

Vår målsättning är att tillsammans med dig som kund analysera ert behov och därmed kunna erbjuda dig trygga och kundanpassade säkerhetslösningar som är enkla att använda och administrera. Vi på Säkerhetssystem sätter alltid kunden i fokus och skapar de bästa säkerhetslösningarna för dig och ditt företag.

Komplettera med ett passersystem

Tillsammans med inbrottslarmet är passersystem en viktig del av företagets säkerhet. Frågorna kan vara många och framför allt varierar de beroende på behov, fastighet och preferenser. Vi på Säkerhetssystem skräddarsyr lösningar efter era specifika önskemål och ser till att inga frågor blir obesvarade. Vi hjälper er med allt ifrån ifrån passer- och porttelefonisystem till mer avancerade, integrerade lösningar.

När det gäller fysiskt tillträde till fastigheten och kontorets olika utrymmen blir det ofta aktuellt att ta ställning till ett flertal olika frågor:

Kundräknare med överlägsen exakthet

En av de stora fördelarna med vår kundräknare är exaktheten. Eftersom kameran registrerar besökare mycket mer precist än traditionella besöksräknare och kundräknare – noggrannheten är mer än 95 % – får du mycket tillförlitlig information som hjälper dig jobba så effektivt som möjligt.

Vi erbjuder er statistik per timme, per dag, per vecka, per månad och per år. Kundanpassade rapporter som passar ert företag.

Trygghetslarm

Larmet aktiveras av dig eller din kollega av överfallsknappen i kassan eller den trådlösa i fickan. En tyst signal och en filmsekvens skickas till larmcentralen, som omedelbart meddelar väktare eller polis. Via kameran följer larmcentralen och spelar in hela händelseförloppet samt förser väktare och polis med korrekt information.

ETT SÄKRARE VAL