Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening

Vi hjälper dig som fastighetsägare med skräddarsydda trygghets- och säkerhetslösningar som möter alla nya regler, krav och bestämmelser från myndigheter och försäkringsbolag.

Det finns många viktiga säkerhetskrav som dagens fastighetsägare behöver känna till och förhålla sig till idag.

Våra kunder finns inom hela fastighetssektorn och vi erbjuder tjänster och helhetslösningar inom brand- och utrymningslarm, lås, passersystem, inbrottslarm samt kameraövervakning. Vi kan hjälpa er med backup, fjärrstyrning och skräddarsydda serviceavtal. Vi säkerställer att ni alltid har den senaste tekniken.

Säkerhetssystem levererar kompletta och moderna säkerhetssystem inom hela fastighetssektorn som uppfyller alla regelverk och krav.

Med oss som leverantör får ni alltid:

  • Högtillgänglighet – Ni når oss dygnet runt

  • Jour dygnet runt – Årets alla dagar

  • Trygg leverantör – Med många års erfarenhet

  • Kvalitetssäkrade produkter – Genom intygad material

  • Hög säkerhet – Genom utbildad och certifierad personal

  • Tystnadsplikt – På all personal

Passersystem med Portelefon

Tillsammans med inbrottslarmet är passersystem en viktig del av företagets säkerhet. Frågorna kan vara många och framför allt varierar de beroende på behov, fastighet och preferenser. Vi på Säkerhetssystem skräddarsyr lösningar efter era specifika önskemål och ser till att inga frågor blir obesvarade. Vi hjälper er med allt ifrån ifrån passer- och porttelefonisystem till mer avancerade, integrerade lösningar.

När det gäller fysiskt tillträde till fastigheten och kontorets olika utrymmen blir det ofta aktuellt att ta ställning till ett flertal olika frågor:

Porttelefoni

Porttelefoni med enkelhet i fokus

Tvättbokning / Informationstavla

Ett bokningssystem förbättrar tryggheten och skapar ordning och reda när det till exempel gäller gemensamma lokaler som tvättstugebokning. Bokningar görs enkelt på plats från bokningstavlan eller på distans över internet.

Bokningssystemet är flexibelt och kan anpassas på många olika sätt så att exempelvis hushåll med fler familjemedlemmar får möjlighet att utnyttja tvättstugan oftare. Bokningssystemet hanterar också maskinstyrning som garanterar ett jämt maskinslitage.

Bokningstavlan har en pekskärm där du snabbt och enkelt bokar lokaler som tvättstugan, bastun eller samlingslokalen. Du kan också boka via en valfri dator över internet.Om ni har tvättstuga med flera maskingrupper kan flera familjer använda tvättstugan samtidigt. Bokningstavlan kan även användas som informationstavla för egna pdf:er och boenderegister inomhus.

INBROTTSLARM

Certifierade Inbrottslarm som följer aktuella regelverk och krav

Säkerhetssystem erbjuder ett brett utbud av certifierade inbrottslarm. Vi har lång erfarenhet av såväl nyinstallation som utbyte av befintliga system under drift, dvs. byte samtidigt som kundens verksamhet inte påverkas nämnvärt. Vi kopplar alltid upp ditt inbrottslarm till en certifierad Larmcentral i Sverige.

Vår målsättning är att tillsammans med dig som kund analysera ert behov och därmed kunna erbjuda dig trygga och kundanpassade säkerhetslösningar som är enkla att använda och administrera. Vi på Säkerhetssystem sätter alltid kunden i fokus och skapar de bästa säkerhetslösningarna för dig och ditt företag.

ETT SÄKRARE VAL