Behovsanalys

Våra erfarna tekniker hjälper till att tillsammans gå igenom vilka behov du har och vilka myndighets- och försäkringskrav som finns, för att sedan hitta det absolut bästa alternativet.

Installation

För att få din säkerhetsanläggning väl fungerande krävs att installationen utförs av personer som har en helhetssyn inom säkerhetsinstallationer.

Dokumenatation

För att erhålla en god livslängd på din säkerhetsanläggning är dokumentationen en av grundförutsättningarna.

Utbildning

Det är viktigt att användarna vet hur den fungerar och tycker att det är enkelt att använda systemet annars utnyttjas inte systemet optimalt. Därför tillhandahåller vi även utbildning som är anpassad till de aktuella behoven.

Service & Underhåll

För att din säkerhetsanläggning skall fungera under många år krävs underhåll. Lås skall skall smörjas, batterier skall bytas ut. Är brandsläckare gamla och slitna påpekar vi detta vilket gör att du kan budgetera för framtiden.