Festival & Event

Trygghetskameror & Översiktskameror

Kamerabevakningen kan användas på flera olika sätt. De huvudsakliga användningsområdena är crowd management ,referensmaterial & Incidentupptäckt.

Visst vill ni optimera ert evenemang? Genom att i realtid se hur publik/gäster förflyttar sig kan er säkerhetsorganisation utnyttja sina resurser bättre och vara på rätt plats, vid rätt tillfälle.

Informationen från kamerorna kan spelas in och användas som referensmaterial för kommande evenemang. Det kan vara svårt att komma ihåg när det var långa köer i entréerna, när det var trångt till toaletterna eller när det upplevdes som långa väntetider till en spelning. Kameraövervakningen ger dig referensmaterial att optimera detta till kommande evenemang. Men även upptäcka det under så tidigt skede som möjligt.

Anonymisering

Normalt placerar vi kameror inom festival/event området men ibland behövs även kameror utanför området för kontroll av publik flöden och trafik, då har vi möjlighet att aktivera ett anonymiserings filter på kamerorna för att följa lagstiftningen.

Innan filterEfter filter

VILL DU BLI KONTAKTAD?

Behöver du hjälp med festivalsäkerheten?  Fyll i din information så kontaktar vi dig!

      Följ oss på sociala medier

      Få en inblick i hur vår vardag ser ut

      ETT SÄKRARE VAL