Dokumentation

För att säkerställa lång livslängd på din säkerhetsanläggning är korrekt dokumentation av stor betydelse.

Dokumentationen innehåller detaljer om de produkter som ingår i din säkerhetsinstallation, deras placeringar och hur allt är sammanlänkat. Denna dokumentation är värdefull vid felsökning och vid eventuella framtida utvidgningar av systemet.

När det gäller installation av utrustning i klassificerade inbrottslarmssystem följer vi alltid kraven enligt SSF130-standard. Våra säkerhetstekniker installerar och testar systemen enligt tillverkarens instruktioner och övriga relevanta riktlinjer samt enligt gällande standarder. Protokoll för tester och egenkontroller utförs under installationsprocessen och överlämnas till slutkunden vid projektets avslut.