Installation

Vi på Säkerhetssystem har den nödvändiga expertisen internt och ser till att varje aspekt av din säkerhetsinstallation hanteras på ett professionellt sätt. Vi anser även att det är viktigt att installationen utförs på ett estetiskt tilltalande och ordentligt sätt.

Vår projektavdelning består av kunniga projektledare som skapar förtroende och säkerhet hos våra kunder. Detta uppnås genom att hålla en hög hastighet, fatta beslut grundade på fakta och upprätthålla en klar och nära kommunikation med kunden.

Våra säkerhetstekniker är alltid uppdaterade med den senaste tekniken och vi strävar alltid efter att dra nytta av varandras expertis internt i företaget. Sättet teamet sätts samman på under projektets gång är avgörande för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vi använder främst välrenommerade varumärken och produkter från leverantörer som ingår i vårt register. Detta gör att vi kan säkerställa hög kvalitet i det vi levererar och därmed skapa den mest effektiva lösningen från installation till garantitiden och även vid efterföljande service av anläggningen.

Behöver ni komma ikontakt med någon av våra projektörer? Kolla här till höger !

Robin Lönnstrand
Robin Lönnstrand