Service & Underhåll

För att din säkerhetsanläggning ska fungera optimalt under lång tid krävs regelbundet underhåll. Det innebär uppdateringar och byte av batterier. smörjning av lås och låscylindrar. Vilket gör att du kan planera för framtida kostnader istället för akut och jourkostnader.

Vid servicebesök tar vi även hänsyn till eventuella ombyggnationer av lokalerna, vilket kan kräva flyttning av larmgivare eller kameror för att passa den nya verksamheten.

Vi erbjuder endast produkter och system där vi kan tillhandahålla fullständig support. Vi tar ansvar för att alla komponenter fungerar tillsammans och stöttar dig tills allt är på plats. Många problem kan lösas med ett enkelt telefonsamtal, och det är något vi är stolta över. I en bransch där systemen blivit alltmer komplexa är det inte alltid självklart med tillförlitlig support på det som säljs.

Genom att teckna ett serviceavtal säkerställer du långsiktig trygghet och kontroll över dina investeringar inom säkerhet.