Utbildning

Det är inte bara viktigt att din säkerhetsanläggning är säker och uppfyller kraven från exempelvis försäkringsbolag.

Det är också avgörande att användarna förstår hur systemet fungerar och upplever det som enkelt att använda. Annars kommer inte systemet att användas på bästa möjliga sätt. Därför erbjuder vi skräddarsydd utbildning som passar just dina behov.

Syftet med utbildningen är att informera användarna om hur installationen är uppbyggd och fungerar, samt hur man sköter drift och underhåll av utrustningen. Utbildningen kan vara både teoretisk och praktisk för att säkerställa en korrekt förståelse och användning av systemet.

SBA

Vår Systematiskt brandskyddsarbets utbildning är en utbildning avsedd för dig som är ansvarig för brandskyddet på ditt företag och vill lära dig hur du organiserar och dokumenterar brandskyddsarbetet. Enligt lagar och regler så som skydd mot olyckor (LSO 2003:778) är det obligatoriskt för alla företag och verksamheter att bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och att ha en utsedd brandskyddsansvarig.

Genom vår SBA-utbildning får du insikt i hur det systematiska brandskyddsarbetet är kopplat till din verksamhet och vad som krävs enligt lagen om skydd mot olyckor.

Behöver ni komma ikontakt med någon av våra utbildare?

Robin Lönnstrand
Robin Lönnstrand