Passagesystem

Våra passersystem gör det lätt att spärra en tappad nyckel och möjliggör en enkel överblick av vem som har tillträde till vilket utrymme. Lås på inre utrymmen förebygger hot mot personal genom att obehöriga inte kan dröja sig kvar i lokalerna. Möjlighet att kombinera mekanik, el mekanik och passersystem ger en perfekt anpassad säkerhetslösning som också är framtidssäkrad.

Överallt finns det människor och värden som behöver skyddas. Att låsa dörrar och dela ut nycklar är dock ingen bra lösning på problemet. Vanliga nycklar kan lätt komma på avvägar eller kopieras. En borttappad nyckel innebär att säkerheten förbytts i osäkerhet med följden att man måste byta till nya låscylindrar och nycklar. Något som är både dyrt och omständigt.

Ersätt nycklarna med kodbricka och minska era kostnader. Med våra passagesystem ger det er en hög säkerhet, kontroll och trygghet. Vi projekterar, installerar och underhåller skräddarsydda passagesystem åt kunder som vill få kontroll på in och utpassager i sina lokaler samt en säkrare och billigare nyckelhantering.

Enkelhet 

Det ska vara enkelt att använda och administrera ett passagesystem

PASSAGESYSTEMETS FÖRDELAR

  • Nyckelhanteringen förenklas och tillgängligheten ökar

  • Du slipper dyra lås-cylinderbyten och inköp av nya nycklar om någon tappar sin nyckel

  • Skadegörelse kan minska

  • Kontrollera in- och utpasseringar

  • Dörrar kan fjärröppnas

  • Kan enkelt byggas ut med fler lösningar

PORTTELEFON

En stilren & säker porttelefon, för din byggnad, för ditt nätverk och för din egen säkerhet. Porttelefonen kan enkelt integreras till andra system och på så vis användas som en del i hela byggnadens säkerhetssystem. Porttelefonen är dessutom mycket tålig och fungerar perfekt i alla miljöer.

ETT SÄKRARE VAL

Vi installerar passagesystem och porttelefoner från följande leverantörer

Vill du bli kontakad ang. detta?

Kontakta oss idag

Ett nummer, en kontakt för alla dina säkerhetsbehov !