Låssystem

 

Vi projekterar lås och låssystem utifrån era säkerhetsbehov med fokus på tillförlitlighet och god användarvänlighet.

Om du har behov av att differentiera behörighetsnivåerna till dina lokaler så kan detta enkelt lösas med mekaniska eller digitala låssystem. Ett låssystem medger att vissa nycklar passar enstaka dörrar, medan andra nycklar kan passa ett större antal, t.ex. ett våningsplan eller en byggnad. Både mekaniska och digitala låssystem projekterar vi utifrån era säkerhetsbehov med fokus på tillförlitlighet och god användarvänlighet.

Vi installerar lås och fysisk säkerhet från

Vill du bli kontakad ang. detta?

Kontakta oss idag

Ett nummer, en kontakt för alla dina säkerhetsbehov !